Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
עקב

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת

פרשתינו פותחת כדלקמן:

”וְהָיָ֣ה ׀ עֵ֣קֶב תִּשְׁמְע֗וּן אֵ֤ת הַמִּשְׁפָּטִים֙ הָאֵ֔לֶּה וּשְׁמַרְתֶּ֥ם וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְשָׁמַר֩ ה' אֱלֹקֶ֜יךָ לְךָ֗ אֶֽת־הַבְּרִית֙ וְאֶת־הַחֶ֔סֶד אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַאֲבֹתֶֽיךָ׃׃“

(דברים, ז', י"ב)

כידוע, המילה "משפטים" נוגע למצוות שהם מובנים בשכל ואילו התורה הקדושה לא הייתה מצווה אותנו אליהם ח"ו, הינו ג"כ יודעים לעשותם. אמנם, כל אומות העולם שומרים את חוקותיהם (פחות או יותר), דווקא מכיוון שהם מסתברים בשכלם. ואם הם לא מסכימים איתם, הם מפגינים ולא שומרים את חוקותיהם. זאת בגלל שחוקותיהם מבוססים על שכל אנושי, שכל של בשר ודם והם סוברים: "מי אומר ששכל של פלוני שעשה את החוק הוא יודע היטב ממני? אילו הייתי אני לעשות את החוק, אני הייתי יודע יותר טוב". ולכן אינו-יהודי לעולם לא יכול לדעת האם חוקותיהם באמת אמתיים. ולמעשה הפילוסופים נוכריים אומרים: "איננו יודעים מהוא טוב ונכון לעשות" וכך הם מלמדים לתלמידיהם באוניברסיטאות הגדולות. וזוהי כי חסר להם אובייקטיביות שמאל שכל האנושי.

וזה בדיוק מדוע הקב"ה נתן לנו את תורתו. אנחנו שמענו את המשפטים, חוקים, ועדויות בהר סיני ישר מפיו של הקדוש ברוך הוא, אדון הכל. בין שתים ושלוש מיליונים יהודים ראו את הניסים הכי גדולים מאז בריאת העולם שהשי"ת עשה בשבילנו, הוא בעצמו ולא משולח, וענינו "נעשה ונשמע" כי ציוות ה' "אין להם חקר" ו"תורת ה' תמימה". והנא תפקיד של עם ישראל הוא "להביא את העולם לשלימות מוסרי" (הראשן לציון הרב מרדכי אליהו) . וזאת נעשה דרך התורה הקדושה.

וכאשר אנחנו שומרים דווקא את המשפטים, אשר תכונתם שהם הגיוניים, אז הקב"ה יכבד את הברית "אשר נשבע לאבתיך". כי עי"ז אנחנו מראים לו איך התורה אחד אתנו אד כדי כך שאפילו משפטים שגם הגויים שומרים, אנחנו עושים אותם בגלל שהקב"ה צווה את כל עם ישראל במעמד סיני לפי שהזכרנו לעיל (מעם לועז, בפרשה) .

כמו עקב הרגל, לשכר לקיום המצוות אין לו חשיבות בפני עצמו. מה הרגל מביא את האדם ממקום למקום והעקב הוא חלק הגוף הכי נמוך, כך השכר שאנחנו מקבלים בעולם הזה הוא לא שכר לקיום המצוות, אלא הוא מאפשר לנו להתרכז על קיום המצוות, והשכר האמתי נשאר שלם לעולם הבא. אם אנחנו רוצים להיכנס לעולם הבא בחשבון טוב, אנו צריכים לשמור את כל המצוות לשמה ולתת להם אותו חשיבות. ואע"פ שהשכר בעוה"ב ללא תיור אנחנו צריכים לקיים את המצוות בלי לחשוב על שום שכר, ולקיים אותם אך ורק מפני שהם הרצון של בורא עולם.י.

בנוסף, לגבי משמעותה של המילה "עקב" אנחנו מוציאים רמז בחשיבות גדולה. היא עקב הרגל וזאת מרמזת על המצוות אשר אדם דש בעקביו. ואם אנחנו שמים לב בדיוק על המצוות ה"קטנות", בזכות זה נמצא חן בעיני ה' (שם) . אנחנו חייבים לתת אותו החשיבות לכל המצוות כי אי אפשר לדעת איזוהי יותר חשובה (ראה אבות; תהילים מ"ט, ו') . ולא רק זאת, אלא שמירת על מצוות ה"קטנות" מוודה לנו שמירת על מצוות ה"גדולות" ובכך מביאים את העולם יותר קרוב למטרת בריאתו, זאת השגת שלימות מוסרי שבא מעם ישראל לכל העולם, וביאת המשיח והגאולה האמתית והשלימה, אמן.

הלכה למעשה

העושה ברכות הנהנין, חייב לשמור על העדיפות הניתנה בתורה (פרשה ח',ח') בפירות היבולים של 'ארץ ישראל, ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש' (גמ' ברכות מ"א, א') .

הנהגה למעשה

כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ואל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא (אבות ו', ד') .

גאולה למעשה

לעשות כל האפשרי להבאת הגאולה

"פשיטא, שאין הכוונה שעומדים וממתינים מבלי לעשות מאומה.. שהרי לא זוהי הדרך שבה ממתינים לדבר שחפצים ומשתוקקים ביותר שיבוא בהקדם הכי אפשר; 'לישועתך קוינו כל היום' פירושו – שעושים ככל האפשרי כדי למהר ולקרב את הגאולה!.." (התוועדויות תשמ"ו, ח"ב ע' 316)

מעשה זוטא

במכתב (של כ"ה אלול תשל"א) הרבי מיליובאוויטש כותב בנושע תשובה:
"צריך מאמץ לחפוץ בו: לסלק מה שמכסה ומונע ההתקדמות. וכאשר סילקת את השכבה חיצונית, מעיינות המים חיים ישתפכו בכל כח שלהם. הדיוק ברור: כל יהודי קשור למעיינות המים חיים, זאת התורה ומצוותיה, ולרוב פעמים כל מה שצריך הוא רק לסלק את השכבות חיצוניות שמונעים למעיינות להשתפך."


”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
21. Menachem Aw 5781, 30. Juli 2021

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"א מנחם אב ה'תשפ"א, 30 יולי 2021

"פרשה למעשה" נכתב ע"י הרב דניאל שיפר, ירושלים התשפ"א   ©

"מעשה זוטא" נדפס ברשות מספר "מיום ליום ילקוט יומי"


transparent to purple gradient