Tora-reading.png

פרשת השבוע
קדושים

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


פרשת: קדושים

פרשת השבוע עוסקת בקדושה וגם כוללת את האמירה המפורסמת "ואהבת לרעך כמוך". אבל גם שם הפרשה עצמה הפכה – יחד עם הפרשה שקידמה אותה ועם הפרשה שבא אחריה לפתגם: "אחרי מות – קדושים אמור"..

”ודַּבֵּ֞ר אֶל־כׇּל־עֲדַ֧ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל וְאָמַרְתָּ֥ אֲלֵהֶ֖ם קְדֹשִׁ֣ים תִּהְי֑וּ כִּ֣י קָד֔וֹשׁ אֲנִ֖י י-ה-ו-ה אֱלֹקֵיכֶֽם׃“

(ויקרא י"ט, ב')

כבציווי "קדושים תהיו" מבדיל הקב"ה את עם ישראל מאומות העולם, כפי שכתוב בסוף הפרשה "והייתם לי קדושים..ואבדיל אתכם מן העמים". מה נשתנה? חיים של תורה ומצוות – אולי לא במקרה (כפי שאין שום דבר מקרי) שקוראים את המשפטים האלה בספירת העומר שמסתיים בחג מתן תורה.

זאת אף זאת, אפשר להיות קדושים גם ע"י עשיית דברים יום-יומיים לשם שמים (כגון אכילה, שתייה, ספורט וכו').


מצוות שעיר לעזאזל

”לֹֽא־תִקֹּ֤ם וְלֹֽא־תִטֹּר֙ אֶת־בְּנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ אֲנִ֖י י-ה-ו-ה׃“

(ויקרא י"ט, י"ח)

גם משפט זה מקשר אותנו לתקופת ספירת העומר – שהרי רבי עקיבא (שחלק ניכר נספו במגפה בתקופה זאת ולכן היא נחשבת תקופת אבל) אמר עליו שזהו כלל גדול בתורה.

"ספרים שלמים – ואולי אף ספריות – נכתבו על פסוק זה. אביא היום רק טעימה קצרה: יש שתי דרכים לקרוא את הפסוק – ואהבת לרעך כמך, כלומר כמו שאתה אוהב את עצמך או ואהבת לרעך כמוך, כלומר לרעך שדומה לך.

ואם נקרא את המשפט בשלמותו, כתוב "ואהבת לרעך כמוך, אני ה' ". פה יש – כפי שנהוג להגיד בקרב צעירים – "טויסט בעלילה: ואהבת לרעך כמוך, כי שניכם, וגם האהבה נבראו בצלם!


שבת שלום


בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליקדושיםר קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
28. Nissan 5782, 29. April 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"ח בניסן תשמ"ב, 29 אפריל 2022


transparent to purple gradient