מקץ פרשת השבוע - תשפ"ב – פרשת מקץ
Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
מקץ

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


פרשת מקץ

חלומות, שמן ורזון, ומה בין חנוכה לפשרת השבוע

פרשת השבוע היא פשרת "מקץ" – לפי פרשנים חסידים יש בו רמז ל"קץ הימים", כלומר לגאולה שבע"ל. כמו כן, זהו גם שבת חנוכה – ופי שנראה, יש קשר הדוק בין פרשת השבוע לבין החג.

חלומות

כזכור, אנו עדיין בספר בראשית הנקרא גם "ספר החלומות".

כך גם בפרשת השבוע, שבו פרעה מלך מצרים חולם על שבע הפרות הכחושות ושבע השיבולים השדופים שבלעו את שבע הפרות הבריאות ושבע השביבולי המלאות. מי שפתר את החלומות הוא כידוע יוסף. הוא מפרשן – נכון – ששבע הפרות הבאיות מסמלות את שבע השנים הטובות (בלשון ימינו זמן גאות כלכלית) לעומת שבע השנים הרעות שתבואנה לאחר מכן (בלשון ימינו זמן שפל כלכלי).

שבת חנוכה

המעניין הוא שגם חג החנוכה מדבר על גאות ושפל – אך לא בגשמיות אלא ברוחניות. כידעו ניסו היוונים לאסור על עם ישראל לקיים מצוות, לרבות לימוד תורה וברית מילה. לבסוף – ובעקבות נס פח השמן – הצליחו היהודים לטהר את בית המקדש ולאפשר קיום רוחני. גם פה יש "רזה" ו"שמן" (כמו הפרות). זאת אף זאת, נס החנוכה קשורה ישר לשמן, כלומר השמן הגשמי הכין את ה"שמן" (זמן הגאות) הרוחני.

כפי שאמר הרבי מלובביץ', זהו סוד התגלות התורה: בחנוכה "כשעמדו מלכות יוון הרשעים על עמך ישראל"ף היה צריך בתוספת של אור התורה, בבחינת "שמן" שבה, "רזין דרזין". זה קשור לפרשת מקץ, מלשון "קץ הימים" – כלומר, דווקא בסוף הגלות זקוקים ל"רזין דרזין" כדי להתמודד מול האפלה הגוברת וכן כדי "לטעום" מטעמי הגאולה המתקרבת. (מבוסס על "ספר השיחות תשנ"ב כרך א, עמ,' 195)

שיהיה שבת שלום,
חג אורים שמח ושנזכה לטעום מטעמי הגאולה,
"מקץ" הגלות, כשמו פרשת השבוע.


”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
29. Kislew 5782, 03. Dezember 2021,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"ט בכסלו ה'תשפ"ב, 03 דצמבר 2021


transparent to purple gradient