Tora-reading.png

פרשת השבוע
פרשה למעשה
משפטים

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


מחשבות לפרשת השבוע מאת בנימיןן

פרשת משפטים – "באורות" כנגד "בכלים"

פרשת השבוע, פרשת "משפטים" כשמה כן היא – מתוך תרי"ג מצוות יש בה נ"ג (53) מצוות, חוקים ומשפטים. זוהי גם הפרשה שבאה לאחר פרשת "יתרו", כלומר לאחר מעמד הר סיני. נעיין בהבדל בין מעמד החוקתי הגדול לבין מעמד "הדברים הקטנים" (לכאורה, כמובן), נרד לסוף דעתו של אחד הפסוקים המוכרים ביותר – "עין תחת עין" – ונגלה מי הם הסלבס ה-VIP בעיני הקדוש ברוך הוא.

”וְאֵ֙לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם׃“

(שמות כ"א, א')

לאחר מעמד הר סיני הרם, הברקים ורעמות, ההתלהבות של עשרות הדברות – מה שנקרא בלשון התשובה "להיות באורות" – לאחר כל זה באה פרשת משפטים ואתה מצוות יום-יום, כגון דיני קנסות, פדיון אמא עבריה וכו'. כלומר, "להיות בכלים" – לקיים מצוות כסדרם (כמו הנחת תפילין), בלי התלהבות יתרה כמו בפעם הראשונה וכמו שקיים במצוות מיוחדות שאותן מקיימות פעם בשנה, לדוגמה.

יש מקום לשתי הגישות, כמובן – אך לאורך זמן וביום-יום אין כמעט מנוס מאשר לקיים את המצוות "בכלים", בלי ההתלהבות של "באורות". לכן יש המתנגדים למנהג לעמוד בקריאת עשרות הדיברות. הם טוענים – במידה של צדק – שחשיבות המצוות ה"רגילות" היא לא פחותה מאשר המצוות הגדולות, כגון עשרת הדיברות. רוב הזמן, יש לציין, אנחנו לא מציינים חג גדול כמו יום הכיפורים או אירוע מכונן כמו חתונה – וגם את הימים הרגילים הללו עלינו לקדש ולהדר, במצוות, באופן יום יומית, בהתמדה, "בכלים".

”עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן יָ֚ד תַּ֣חַת יָ֔ד רֶ֖גֶל תַּ֥חַת רָֽגֶל׃“

(שמות כ"א, כ"ד)

על פניו, נשמע פסוק זה מאוד אכזרי – להוציא למישהו עין? ואולם, הכוונה היא עקרון גדול: המידתיות! הפיצוי (בד"כ ממון, כלומר פיצוי כספי) צריך להיות לפי הערך של הנזק. כך אנו למדים מהתרוה שבעל-פה – וזו תשובה ניצחת לכל מי שטוען ב"פשט" כביכול, שמדובר בחובה להוציא עין למישהו (לצרינו טיעון ששירת את האנטישמיות למשך מאות שנים). נהפוך הוא – עיקרון הצדק המשפטי, זה מה שעומד מאחורי "עין תחת עין".

”כׇּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן׃“

(שמות כ"ב, כ"א)

בהמשך לאמירה המפורסמת "כי גרים הייתם בארץ מצרים" – גם פה מזכירה לנו התורה את עיקרון הרחים, ההתחשבות במי שחיים לא הטיבו עמו. בלשון של ימינו אנו, העניים, האלמנות, ה"שקופים" – הם הסלבס של פרשת "משפטים", של המשפט העברי וגם של התורה.

אני מאחל לכל הקוראים שיידעו לקיים מצוות באורות וגם בכלים שידעו לפרש "עין תחת עין" לפי חז"ל ו – במידה וזה תלוי בהם -שכל אלמנה ויתום לא תענון.

שבת שלום”ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם יפוצו מעיינותיך חוצה“

הבעל שם טוב, כתר שם טוב, א

בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:
הצג כתובת דוא"ל


"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
26. Schwat 5782, 28. Januar 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"ו בשבט ה'תשפ"ב, 28 ינואר 2022


transparent to purple gradient