Tora-reading.png

פרשת השבוע
בְּהַעֲלֹתְךָ

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


מ-HIGH ל-LOW - נסיעה ברכבת הרים, ושמה עם ישראל

כידוע, אחרי יציאת מצרים (פסח) ומתן תורה (שבועות) בא חטא עגל הזהב. זאת הסיבה שעם ישראל לא עלה לארץ ישראל מיד לאחר מתן תורה.

לאחר תחנונים של משה רבינו זכה עם ישראל ל"הנחה" בעונש המתוכנן (שלפי המדרש כלל שלילת מעמדו לעם הנבחר). המשכן נבנה ונחנך.

ואז, בפשרה שלנו - י"ג חודש לאחר יציאת מצרים, בכ' אייר, עזב עם ישראל את הר סיני והתקדמו לעבר הארץ המובטחת.

ואז, דווקא אז, יש תקלות - שהגדולה מהן היא חטא המרגלים!

כתוצאה מכך אוסר הקדוש ברוך הוא לדור המדבר להיכנס לארץ ישראל. רק דור ההמשך מותר. (לגבי נשות דור המדבר יש חילוקי דעות)

נשאלת השאלה: איך אפשר לחטוא לאחר שחווים את נס יציאת מצרים, את התגלות ה' ("ראו את הקולות"), את מתן עשרות הדברות (שתי לוחות הברית), את מתן תורה (כל התורה כולו), וכו'?

הנה שתי דוגמאות:

מה פשר התלונות הללו? וזאת לאחר יציאת מצרים ומתן תורה?! ממש מדובר בנסיעה ברכבת הרים ושמה עם ישראל.

יצר הטוב, ייצר הרע - וכל מה שביניהם

פה אנו מגיעים לחולשת האדם.

לכל אדם יש יצר הטוב ויצר הרע (לפי תורת הקבלה - נפש אלוקי ונפש בהמה).

לעיתים, אדם הוא ב-HIGH ומתקרב להשם מתברך, לדוגמה ביום הכיפורים, בראש השנה, בשבת קודש או תוך כדי תפילה. במצבים אלה היצר הטוב במגרש, ואילו היצר הרע יושב על הספסל (כמו בכדורגל).

ואולם, היצר הרע רק נח ו"מטעין"! ברגע שנגמר ה-HIGH - היצר הרע מוכן לפעול בכל כוחו!

וכך ככל הנראה קרה בעזיבת הר סיני. כל התכונות הרעות אגרו כוחות ועברו למצב התקפה בכל הכוח!

איך פותרים את העניין הזה?

קודם כל, מודעות לבעיה! כבר ב-HIGH צריך להיות מודע שיבוא LOW ולהתכונן. ו-זהו זה!!!

בין "שטייגן" (לעלות) ל-ABSTEIGEN (לרדת)

יעכשיו ל-HIGH נוסף אך לא חיובי.

קודם כל - קצת רקע על אזורים אפורים בהלכה:

תשובה עם סיכון

בתוך עניין זה יש סיכון מיוחד לבעלי תשובה: אולם הם באורות, מה שמעיד על תנועה טובה של "שטייגן", אך כמו בסולם, אם עולים עליו מהר מידי, עלולים ליפול. כך גם בעלי תשובה - אם הם מחמירים בכל דבר מיד עם חזרתם בתשובה ולא יודעים להיות בכלים (ולא רק באורות), הם עלולים או להתאכזב או לא להיות מסוגלים להחזיק מעמד בתוך עולם החומרות האלה. כתוצאה יש לצערנו מקרים שבעלי תשובה חוזרים בשאלה חו"ח.

לכן צריך בעל התשובה בליווי רוחני (ע"י רב או ראש ישיבה). הרב שמלווה אותו יזהה את העלייה המהירה מידי ויידע להאט את הקצב.

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
13. Siwan 5783, 2. Juni 2023,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
י"ג בסיון תשמ"ג,   2 ליוני 2023


transparent to purple gradient