Tora-reading.png

פרשת השבוע
אֱמֹר

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


שווער צו זיען א כהן

השבוע אנו למדים על מצוות ואיסורים הקשורים לכוהנים וכן, על תפקידם של הקורבנות בשנה היהודית. התווסף לזה סיפורה העצוב של חטא בנה של שלומית בת דברי (קללת ה').

לגבי הכוהנים אפשר להגיד "שווער צו זײַן א ייִדענע" (קשה להיות יהודי), לדוגמא באיסור נישואי כהן עם גרושה. בהקשר זה סיפור (מומצא) של רב שמשון דוד פינקוס זצ"ל :

היה וראה איש עני איך מיליונר הזמין ארוחת לחתונת בתו אצל איש הסעדה (קייטרינג). שאל העני את איש ההסעדה: הרי גם אתה דל אמצעים, איך תוכל לשלם על חומרי הגלם של האוכל אותו תכין? ענה לו איש ההסעדה: האם אתה סבור שאביו של הכלה, הגביר, האיש העשיר בעיר, לא יעמוד בתשלום שלו?

משל למה הדבר דומה? לשכר שמקבל כהן בכך שלא יעבור על איסור נישואים עם אישה גרושה. הרי מלך העולם יפצה אותו על כך בעולם הזה ובעולם הבא!

על קורבנות, הקרבה והתקרבות לה'

עכשיו לנושא הקורבנות בבית המקדש: ביום חול היו מביאים כבשה בבוקר וכבשה נוספת אחה"צ - המקביל לזה היום הן תפילות השחרית והמנחה. בנוסף הקריבו שתי כבשות בשבת - קורבן המוסף (והיום: תפילת המוסף). בחגים היו מקריבים בהמות נוספות - על כך בהמשך, בפרשת פנחס.

השבוע אנו גם למדים על לחם הפנים של השבת לשניים עשר סוגיו, על קורבן העומר, על לחם הפנים של שבועות ואחרון חביב, על הלכות סוכות: הסוכה וארבעת המינים (לולב, אתרוג, ערבות והדסים כמובן).

מה מזכיר היום את קורבן העומר? ספירת העומר אשר נאמרת בתפילה כל יום ב-מ"ט הימים שבין פסח לשבועות.

גימטרייה החלות של שבת

אין הלכה לזכור את י"ב סוגי לחם הפנים בשבת. ואולם, דווקא יש דרך שקשור בגימטרייה:

למה חלות השבת אינן עגולות (כמו חלות של חג)? הסיבה קשורה לאות השישי באל"ף-בי"ת, האות וא"ו (ו): שהרי הגימטרייה של פעמיים "ו" = י"א, כמניין לחם פנים של שבת בבית המקדש!

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
14. Ijar 5783, 5. Mai 2023,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
י"ד באייר תשמ"ג,   5 למאי 2023


transparent to purple gradient