Tora-reading.png

פרשת השבוע
כִּי תִשָּׂא

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


עגל הזהב

ובכן, מה קרה?

אחרי מעמד הר סיני ועשרת הדברות היה צורך בשאר המצוות להגיע על עם ישראל. ואולם, רק התורה שבכתה רק מרמזת על המצוות ללא פירוט, לדוגמה, בעניין הנחת תפילין:

”וְהָיָה֩ לְךָ֨ לְא֜וֹת עַל־יָדְךָ֗ וּלְזִכָּרוֹן֙ בֵּ֣ין עֵינֶ֔יךָ...“

(שמות י"ג ט')

”וְהָיָ֤ה לְאוֹת֙ עַל־יָ֣דְכָ֔ה וּלְטוֹטָפֹ֖ת בֵּ֣ין עֵינֶ֑יךָ...“

(שמות י"ג ט"ז)

”וּקְשַׁרְתָּ֥ם לְא֖וֹת עַל־יָדֶ֑ךָ וְהָי֥וּ לְטֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֶֽיךָ׃“

(דברים ו' ח')

”... וּקְשַׁרְתֶּ֨ם אֹתָ֤ם לְאוֹת֙ עַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָי֥וּ לְטוֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֵיכֶֽם׃“

(דברים י"א י"ח)

שבועות עד שבועות (הוא מתן תורה)

מה עם כף אנו למדים מהפסוקים הנ"ל?

לאף שאלה מהנ"ל יש תשובה בתורה שבכתב אלא רק בתושב"ע. מה קרה בין קבלת התורה שבכתב לבין התורה שבע"פ?

בשבועות מתן תורה, כלומר – עשרת הדיברות. למחרת עלה משה רבינו להר סיני נשאר שם 40 יום – ולמד את כל התורה, כלומר את כל המצוות. בינתיים חיכה עם ישראל למוציא פיו בעניין זה – אך משה רבינו אינו בא ביום ה-40 (אלא למחרת). והעם המאוכזב עובד אלילים! עגל הזהב!

רצה הקדוש ברוך הוא להשמיד את עם ישראל ולבנות עם חדש מזרע משה רבינו.

ללא עמידה בכללי הטכס בפרטי פרטים – השם לא היה שולח את האש להדלקת הקטורה!

טוויסט בעלילה: משה רבינו חוזר להר סיני ומבקש כפרה ומחילה על חטא העגל – וה' מוחל לעם ישראל (אחרי 40 יום נוספים).

ואז שוב טוויסט בעלילה: מבקש משה רבינו מהקודש ברוך הוא שיגלה לו:

”... הוֹדִעֵ֤נִי נָא֙ אֶת־דְּרָכֶ֔ךָ וְאֵדָ֣עֲךָ֔ ...“

(שמות ל"ג י"ג)

לבסוף מסכים הקדוש ברוך הוא לבקשת משה רבינו. זאת עף זאת, הוא מגלה לו את י"ג מידות הרחמים (שמות ל"ד ו' ז') – זאת ע"מ להגיב ברחמים אם וכאשר יחטאו היהודים שוב חו"ח.

זה המקום לשאול – האם העיתוי לבקשה גדולה זו היה נכון? להגלות תיכף ומיד לאחר מחילה וכפרה? ולמה הסכים הקדוש ברוך הוא? מה פשר שינוי הכיוון?

באש ובמים

מסביר הגר"א כי כאשר נוצר ידידות בין שני אנשים, אין לדעת אם ידידות זו יחזיק מים גם בתקופות של משבר. רק לאחר משבר וקרע – ואיחוי הקרע! – יודעים שזה חברות של אמת! מה שנקרא – באש ובמים...

וזה בדיוק מה שקרה פה!

משה רבינו לא היה בטוח אם הקדוש ברוך הוא יאהב את עמו גם בזמנים קשים ומשברי אמון (ואמונה). רק לאחר חטא העגל – ומחילת הקדוש ברוך הוא! – ה' מוכן לבקשה של משה רבינו להגלות לו. בהקשר זה צריך לראות גם את י"ג המידות.

מוסיף הגר"א שיש רמז לכך גם בתפילת שחרית:

”אַהֲבָה רַבָּה אֲהַבְתָּנוּ ה' אֱלקֵינוּ. חֶמְלָה גְּדולָה וִיתֵרָה חָמַלְתָּ עָלֵינוּ:“

אהבה היא אחת הרגשות הגדולים והחיוביות (אם לא "ה") שיש. רחמים היא תגובה – לאו דווקא טבעיות – למשהו שלילי . ורגש הרחמים גדול יותר מהאהבה – עובדה:

מה המסכנה המתבקשת: רק לאחר מחילה של חטא יודעים אנחנו כי אהבה גדולה מכל משבר.

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
17. Adar 5783, 10. März 2023,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
י"ז אדר תשמ"ג,   10 למרץ 2023


transparent to purple gradient