Tora-reading.png

פרשת השבוע
נֹחַ

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


”אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת נֹ֔חַ נֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַדִּ֛יק תָּמִ֥ים הָיָ֖ה בְּדֹֽרֹתָ֑יו אֶת־הָֽאֱלֹקִ֖ים הִֽתְהַלֶּךְ־נֹֽחַ׃“

(בראשית ו' ט')
 

תיבת נח – מה בין מספר החיות לבין הקורבנות?

בפרשת נח אנו למדים על הידרדרות האנושות ועל צדיק אחד ושמו נוח שבונה במשך 120 שנה את התיבה המפורסמת, היא תיבת נח. למה זמן בנייה כ"כ ארוך? הסיבה היא שהשם ביקש לידע את כולם על האסון המתקרב ובא כדי לתת לכולם הזדמנות לעשות תשובה!

לאחר מכן ביקש ה' מנח להציל מהמבול את החיות – זוג מכל חייה טריפה ושבעה מכל חייה כשרה.

אגב, ברוב האיורים של תיבת נח מופיע זוג ג'ירפות – זו טעות! שהרי הג'ירפה מעלה גרה ומפריסה פרסה שסועה. לפיכך לא חשוב – כפי שטוענים לא מעט אנשים – איפה בצווארה להניח את סכין השחיטה, שהרי כל הצוואר כשר. מה שכן – הג'ירפה היא חייה בשימור ולכן לא שוחטים אותה.

למה אם כך, שואל נח (וגם אנחנו) שבע מכל חיה כשרה? התשובה היא: חלקן מיועדות להיות קורבנות שאותן צריך להקריב לה' (נציין שעד המבול האנושות הייתה צמחונית). כשהקדוש ברוך הוא ראה את הקורבנות לכבודו, הוא הבטיח לעולם לא לגרום למבול נוסף לאנושות.

לפי תורת הקבלה יש תיקון, והוא נמצא בגלגול נשמות: לפי זה, התגלגלה נשמתו של נח לזו של משה רבינו אשר התפלל עבור כלל ישראל. זהו התיקון אשר התבקש לנשמתו של נח – לחשוב על הזולת לא פחות מאשר על עצמך.

נח – צדיק בפרווה

משל למה הדבר דומה? מישהו שגר במקום קריר. הוא יכול להדליק מדורה או ללבוש מעיל פרווה כדי להתחמם. מה ההבדל?

מעיל הפרווה מחמם אותו בלבד, בעוד שהמדורה מחממת גם את רעיו.

לפיכך, נח – אשר הציל את משפחתו אך לא את רעיו – נקרא צדיק במעיל פרווה.

לפי תורת הקבלה יש תיקון, והוא נמצא בגלגול נשמות: לפי זה, התגלגל נשמתו של נח לזו של משה רבינו אשר התפלל עבור כלל ישראל. זהו התיקון אשר התבקש לנשמתו של נח – לחשוב על הזולת לא פחות מאשר על עצמך.

צדיק בתנור

הרב אברהם גנחובסקי זצ"ל

הרב אברהם גנחובסקי זצ"ל

ההפך מצדיק בפרווה נקרא צדיק בתנור (אברהם אבינו הוא דוגמא לסוג השני של צדיק).

דוגמא מודרנית ל"צדיק בתנור" הוא הרב אברהם גנחובסקי זצ"ל מבני ברק.

מסופר כי כל בוקר, לפני תפילת שחרית, היה מגיע חברותא לרב גנחובסקי הביתה – בימי חול וגם ביום שבת קודש.

אותו חברותא הגיע בוקר שבת – ומתוך הרגל צלצל בפעמון (מה שכמובן נחשב כמלאכה אסורה) במקום לדפוק בדלת. נבהל וברח. מאוחר יותר בסוף הרחוב, הוא נרגע, וחזר בחשש לדלת - ודפק...

ופה קרה חידוש: הרב גנוחבסקי לא פתח את הדלת מיד אלא חיכה לדפיקה השנייה. זאת אף זאת, הוא פתח את הדלת לבוש בפיג'מה והתנצל שלא שמע את הדפיקה בדלת כי ישן.

כלומר, הרב אכן שמע את הצלצול בדלת אך הבין את הטעות והבושה של אותו יהודי על עבירה שלא במתכוון – ולכן העמיד עצמו ישן ולא שומע את הדלת כדי לא לגרום לו בושה.

מפה אנו לומדים על מידותיו ומעלותיו הגדולות של צדיק זה, אכן צדיק בתנור!

 
 

שבת שלום ומבורך

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
5. MarCheschwan 5783, 28. Oktober 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
ה' במרחשוון תשמ"ג,   28 אוקטובר 2022


transparent to purple gradient