Tora-reading.png

פרשת השבוע
וַיִּגַּשׁ

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


זְכוֹר שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים - האמנם?

בפרשת השבוע ויגש רואה יעקב אבינו את בנו יוסף לאחר עשרים ושתיים שנה.

זהו הפרשה השלישית
החל מפרשת וישב, אחר כך פרשת מקץ ועכשיו ויגש.
שעניינה מכירת יוסף לעבדות ע"י אחיו, כלומר מקימי עשרה השבטים (מתוך שניים עשר) . ואולם, אנו זוכרים אותם לטוב, לדוגמה בתפילת הגשם בשמיני עצרת:

זְכוֹר שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים

ואני תוהה איך ייתכן שמי שמוכר את אחיו היקר לעבדות נחשב לאדם עם מידות טובות, אפילו למודל לחיקוי? הרי מדובר בחטא!

התשובה לשאלה זאת באברהם אבינו: רק צאצאיו מבנו יצחק הם חלק של העם הנבחר (ולא צאצאיו של ישמעאל). כנ"ל לגבי בניו של יצחק - רק צאצאיו של יעקב הם ישראל, ואילו צאצאיו של עשיו לאו. ולכן חשבו אחיו של יוסף שהעדפת אביהם (יעקב אבינו) את יוסף על פניהם עלול לסמן רק את צאצאיו כבני ישראל.

במילים אחרות: אחיו של יוסף דחו אותו כדי לשמור על צאצאיהם כחלק מהעם היהודי.

זאת אף זאת, הם ראו ביוסף מסית - שמנסה להסית את היהודים מהיהדות.

כלומר: הם ראו במעשה מכירת יוסף לעבדות פיקוח נפש!

(אוסיף פה שהם פרשו את כוונותיו של יוסף לא נכון, ולכן המעשה הזה עדיין נחשב להם כחטא).

סוף מעשה במחשבה (וגם בחלום) תחילה

נחזור לסיפור המקראי ולחידה נוספת: יוסף שמשתווה במעמדו לפרעה מלך מצרים2בראשית ל"ז, ג' לא מגלה לאביו שהוא עדיין בחיים. עוברים שבע שנים טובות והראשון מתוך שבע השנים הרעות. ועדיין לא מתגלה. באים אחיו (כלומר, כל האחים מלבד בנימין) - יוסף עדיין לא מתגלה להם ואף מאשימם כמרגלים. הוא (יוסף) מבקש שיביאו עליו את בנימין. היות ויעקב אבינו מפחד לאבד גם את בנימין, הוא מחכה שנה נוספת.

למה מאריך יוסף את ייסורי אביו ואף מוסיף חטא על פשע בדרישת הבאת בנימין עליו? ולמה כביכול נוקם הוא באביו במקום באחיו?

המפתח לשאלות אלה - בחלומות יוסף:

  1. החלום הראשון - יוסף ואחד עשר אחיו אוגדים עומרים בשדה, לפתע נעמדה אלומתו של יוסף ושאר האלומות פנו אליה והשתחוו לה.
  2. החלום השני - יוסף עומד והשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים ליוסף.

רק כאשר יוסף נכלא ומגלגל להיות במעמד רם של כמעט מלך - רק אז הוא מבין ששני החלומות הם למעשה נבואות!

קודם צריך החלום הראשון להתגשם, ואז השני. ובחלום הראשון משתחווים עומרים אחיו ללא עומדים הוריו. רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא מבקש מיוסף לחכות שאחיו של יוסף - כל אחד עשרה האחים! - ישתחוו לו. ולכן - וגם מכיוון שיוסף מתגעגע לביתו ולאביו - הוא מבקש להביא לו את בנימין, כדי להשלים את מניין אחיו.

במילים אחרות: ההשגחה העליונה נמצאת לעתים בפרטים הקטנים!

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
6. Tewet 5783, 30. Dezember 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
ו' בטבת תשמ"ג,   30 דצמבר 2022


transparent to purple gradient