Tora-reading.png

פרשת השבוע
וַיִּשְׁלַח

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


”וַיָּ֣קׇם ׀ בַּלַּ֣יְלָה ה֗וּא וַיִּקַּ֞ח אֶת־שְׁתֵּ֤י נָשָׁיו֙ וְאֶת־שְׁתֵּ֣י שִׁפְחֹתָ֔יו וְאֶת־אַחַ֥ד עָשָׂ֖ר יְלָדָ֑יו וַֽיַּעֲבֹ֔ר אֵ֖ת מַעֲבַ֥ר יַבֹּֽק׃ וַיִּ֨קָּחֵ֔ם וַיַּֽעֲבִרֵ֖ם אֶת־הַנָּ֑חַל וַֽיַּעֲבֵ֖ר אֶת־אֲשֶׁר־לֽוֹ׃ וַיִּוָּתֵ֥ר יַעֲקֹ֖ב לְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת הַשָּֽׁחַר׃׃“

(בראשית ל"ב כ"ג-כ"ה)
 

בין יעקב ליבוק – בין בריחה לבחירה

אחרי בריחת יעקב מלבן אנו למדים בפרשת "ויצא" על הצלתו מידיו אחיו עשו.

כאשר שומע יעקב אבינו כעשו רודפו עם 400 איש, יעקב עושה את שלשת הצעדים הבאים כדי לרכך את לב אחיו:

  1. שולח 400 חיות כמתנה.
  2. מגייס את אנשיו ומכין אותם למלחמה המתקרב ובא (ע"י חלוקתם לשתי קבוצות).
  3. מתפלל שה' יצילו מיד של עשו ואנשיו שבאים עליהם לכלותיהם.

באמצע הליל שלפני העימות המיועדת בין האחים חוצה יעקב עם אנ"ש את נהר יבוק. לפי הרשב"ם, מטרת הבריחה הייתה להגיע ליצחק לעיר חברון. על מנת שלא להיתקל בעשו אחיו (שבא מכיוון דרום) יעקב בוחר בדרך אותו נחל יבוק שנמצא בעבר הירדן (בצד המזרחי) במקום במסלול הישר (רמת הגולן – הגליל – שכם וירושלים).

הרשב"ם מוסיף כי ה' רצה להראות ליעקב שאפילו בעימות חזיתית הוא שומר עליו. לכן שלח הקדוש ברוך הוא ליעקב את אותו מלאך שאתו רב כל הלילה (ויעקב משנה את שמו לישראל – "רב עם שליח האל"). באור הבוקר יעקב בא פנים אל פנים לעשו.

כלומר, השם מצפה מאתנו לעשות השתדלות כלפי רצון ה' – אך ללא ציפיות. נסתרות דרכי השם.

נסתרות דרכי ה'

כאשר רואה יעקב את עשו אחיו ואנשיו חוצה פעם שנייה את המשפחות, כאשר משפחות השפחות ראשונים ומשפחתו רחל ולאה אחרונים, בעוד שהוא הראשון מכולם. יעקב רץ לפניהם והשתחווה שבע פעמים לעשו.

מדוע יעקב מתבטל כך בפני אחיו הרשע שרוצה במותו?

זהו האמונה התמימה שעלינו לעשות הכל כדי למלא את רצון השם. אך ללא ציפייה לתמורה! ההחלטה בידי הקדוש ברוך הוא בלבד!

"יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל"

הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל1פרק י"ג הלכה י"ג קובע כי מי שאינו מסוגל ללמוד תורה כדרך חיים חייב להשתדל להתפרנס ולבקש סייעתא דשמיא. אך אין הוא יכול לצפות שאכן יקרה! השם מתערב בחיינו, אך נסתרות דרכי ה'.

קובע כי מי שאינו מסוגל ללמוד תורה כדרך חיים חייב להשתדל להתפרנס ולבקש סייעתא דשמיא. אך אין הוא יכול לצפות שאכן יקרה! השם מתערב בחיינו, אך נסתרות דרכי ה'.

כך בחיינו אנו, כך בחייו של יעקב אבינו מול עשיו. השם החליט לא להקשות את ליבו, אך היה יכול להחליט להקשות את ליבו (כפי שיקרה עם פרעה). ההחלטה בידי הקדוש ברוך הוא.

מה המסקנה המתבקשת: עלינו לעבוד את השם – אך השם לעולם לא עובד עבורנו. נסתרות דרכי השם.

 
 

שבת שלום ומבורך

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
15. Kislew 5783, 9. Dezember 2022,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
ט"ו בכסלו תשמ"ג,   9 דצמבר 2022


transparent to purple gradient