Tora-reading.png

פרשת השבוע
בַּמִּדְבָּר

דברי תורה וחידושים • חסידות • הלכה והנהגות


שבט אחים גם יחד - עם סדר וגם בלעדיו

בפרשתנו יש מפקד של כל הגברים היהודים לפי שבטים וכן, חלוקת שנים עשר השבטים לארבעה מחנות. בתוך כך, ניספר כל יהודי אחרי גיל 20 (יוצאי צבא) למעט שבט לוי שבו נספר חודש לאחר לידה. שבט לוי בנה את מחנהו סביב המשכן, ומסביב לו - שנים עשר השבטים.

באופן כללי אפשר לומר שהיהדות היא בעד סדר: יש חלון זמן מוגדר לקריאת שמע, ביום ובלילה: חייב היהודי להגיד קריאת שמע בשלוש השעות הראשונות של היום. רוצה לומר: אי אפשר להיות ער כל הלילה וללכת לישון באור הראשון של הבוקר (אלא אם כן אומרים קריאת שמע לפני שהולכים לישון בבוקר או ששמים שעון מעורר לפני השעה הרביעית של היום).

בעניין הסדר: כל יהודי מחויב להלכה לפי שולחן ערוך, ללא יוצא מן הכלל. ואולם, יש הבדלים בסדר העדיפויות, אך במטרה אחת: להילחם ביצר הרע ולשמור את חוקי ה'.

כידוע יש השקפות רבות ליהודים. רובם בעד סדר, ניקיון ומשמעת, אך יש גם גישה אחרת, ולפיה אך ורק כללי שולחן ערוך מחיובים - ואילו כללי האדם, לאו!

לדוגמה: לפי ההלכה אסור להתפלל בבגדים עם כתמים. ואולם, אין כלל לגבי מידות הנכונות, שהרי זהו כלל אנושי. ולכן יש קבוצות ביהדות אשר במכוון מתלבשים בבגדים במידות לא נכונות!

דוגמה נוספת: יש איסור מראית עין (של עבירה כביכול על ההלכה, כמו באכילת תחליף בשר עם מוצר חלב וכדומה). ואולם, אין איסור מראית עין של טמטום: ולכן היו יהודים שהזמינו מסמרים בבית ממרקת! כלומר, מראית עין של שולחן ערוך - איסור מחויב, מראית עין של כללי משחק אנושיים - אפשר לעבור.

חסידים, מתנגדים וכל מה שביניהם

מחלקות זאת קיימה גם בין חסידים למתנגדים, ואף בתוכם: בעוד שככלל אצבע אפשר להגיד שהמתנגדים שמרו יותר על סדר יום והחסידים פחות, היו גם קבוצות בחסידות ששמרו על סדר אנושי מופתי, לדוגמה חסידות חב"ד וחסידות רוז'ין.

לעומת זאת, רוב חסידיות פולין לא שמרו על כללי המשחק האנושיים, וגם אנשי ישיבת נובהרדוק התנהגו לפי הרב הורוביץ שהדגיש כי האדם שפל ומלא 'נגיעות' שהם אינטרסים פרטיים המעכבים מבעדו להגיע אל האמת. מתוך השקפה זו, במטרה להביא לשבירת המידות, דגלה נובהרדוק בסדרת פעולות של כפייה עצמית של רצונות שונים, הידועות בהן הן פעולות ההשפלה העצמית הפומבית, וכל תלמיד ניהל פנקס אישי ובו רשם את הצלחותיו וכישלונותיו. לעומתם, בקרב ישיבת חלם וגם ישיבת סלבודקה היה נהוג להקפיד מאוד על סדר.

מעשה בישיבת חלם: משגיח ישיבת חלם עבר על מעונות בחורי הישיבה יום אחד וראה בוחר אחד שישן אחרי תיקון (לימוד כל הלילה) וקריאת שמע. בדמעות חזר לבית הכנסת - נעלי התלמיד לא היו מסודרות זו לצד זו! והרי אי סדר צעד ראשון לירידה במידות!

לאחר מלחמה"ע השנייה דרשו כל אדמו"ר חסידי, וגם כל מנהיג ליטאי להקפיד על משמעת - למעט חסידות אמשינוב: חתנו של האדמו"ר הנוכחי שליט"א התלונן אצל חמו כי עליו לחפש ספר מסוים (בארון הספרים של בית המדרש היה בלגן רציני). זאת אף זאת, גם היה עליו לנקות את כסאו לאחר החיפוש. כל זאת פוגע לדבריו בלימוד התורה. ענה לו האדמו"ר כי יקבל שכר משודרג מהקדוש ברוך הוא כי הצליח ללמוד תורה על אף כל המכשולים הללו!

ישיבת מיר - החזרת עטרה ליושנה ליבשת אסיה

בזמן השואה הצליחה כל ישיבת מיר (סניף של חסידות סלבודקה ה"מסודרים") לתלמידי ישיבה הרבים ובתוכה חסידי אמשינוב בהנהגת האדמו"ר זצ"ל (ה"לא מסודרים") לברוח ליפן.

הנאצים ביקשו מבעלי בריתם היפנים להסגיר את היהודים שומרי תורה ומצוות אלה או לחלופין לרוצחם. אך היהדות הייתה זרה לתושבי יפן ולפני כן רצו הם ללמוד את הנושא.

Die Jeschiwa von Mir in Shanghai

Die Jeschiwa von Mir in Shanghai

וכך קרה: הרשויות ביפן נפגשו משלחת של היהודים (בתמונה לעיל: נציגי ישיבת מיר הראשון מצד שמאל והשלישי מצד ימין). גם האדמו"ר של אמשינוב (בתמונה - השלישי מצד שמאל) הצטרף - ואפילו במצב מזהיר זה לא טרח להיראות מסודר!

המפגש נשא פרי ונהיה הצלחה גדולה! לשאלת היפנים למה הנאצים שנאו את היהודים כל כך השיב האדמו"ר מאמשינוב את התשובה המתאימה (שהיא לא הסיבה האמתית לשנאת היהודים, ראה שולחן ערוך יורה דעה קנ"ז, ב - קנ"ז (157) בגימטרייה זה "אהבה והצלחה): לדבריו הסיבה היא שהיהודים אינם אירופאים שהרי מקורם בישראל, כלומר אסיה…והנאצים שונאים את כל עמי יבשת אסיה! על דברי האדמו"ר ענה שר החוץ היפני כי ידוע לו על הקונסול היפני בברלין אשר התאהב בבחורה גרמנית אך הנאצים אסרו חתונה ביניהם. כלומר, מש"ל!

 
 

שבת שלום ומבורך!

משה בולאג

 
 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" משלי פ"ג, יח


Um den Wochenabschnitt als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol.
28. Ijjar 5783, 19. Mai 2023,

להורדת פרשת השבוע כקובץ PDF אנא לחץ על סמל ה-PDF.
כ"ח באייר תשמ"ג,   19 למאי 2023


transparent to purple gradient